BattPow är ett företag med en tydlig vision präglad av hållbarhet. Vi vill ge alla användare tillgång till enkel och snabb batterikraft överallt på ett miljömedvetet sätt till ett lågt pris. Därför betalar BattPow miljöavgift för återvinning enligt naturvårdsverkets miljöförordning och direktiv från EU.
Vårt behov av kraft kommer att öka och vi vill hitta nya miljöeffektiva, tillgängliga och framtidsanpassade sätt att distribuera batterikraft till våra användare. Internet of Things (IoT) tillsammans med 5G kommer att ställa nya krav på tillgång och debiteringssystem för el och batterikraft. Vi vill vara en del av det.

CMO (Chief Marketing Officer) BattPow AB

Claes Norinder

Claes Norinder is the founder of Innovastart a community for innovation and entrepreneurship.”

EnglishSwedish