Det finns flera affärsfördelar för våra partners som väljer att ha en laddstation hos sig.

  • Powerbank för snabb åtkomst via App
  • Innovativt och kundvänligt
  • Reklam i appen som når användare hos andra kunder
  • Ingen kostnad för tillhandahållaren
  • Möjlighet till informations- och databas bearbetning
  • Ingen installation endast tillsyn och 220 volt
  • Intäkt via tick från användning

Vi har kontroll över produktutvecklingen som sker kontinuerligt och i samråd med våra partners.

EnglishSwedish